240.)Vissza a Nemzet vagyonát!
Írta: - Dátum: 2011.08.18. 14:01:36

Én Borbély József, mint születésemtõl fogva magyar állampolgár a nemzeti vagyon tulajdonosa 1/10 000 000-od részben, felszólítom Önt, mint a Magyar Nemzeti Vagyont kezelõ Zrt. Vezetõjét, hogy a jelenlegi vagyonrészemet nevesíteni szíveskedjék, és azt kezelésembe átadja.


Teljes hír

Borbély József
6000 Kecskemét Petõfi Sándor 1/b 7/1
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
1399 Budapest, Pf. 708.
E-mail: info@mnvzrt.hu


Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Én Borbély József, mint születésemtõl fogva magyar állampolgár a nemzeti vagyon tulajdonosa 1/10 000 000-od részben, felszólítom Önt, mint a Magyar Nemzeti Vagyont kezelõ Zrt. Vezetõjét, hogy a jelenlegi vagyonrészemet nevesíteni szíveskedjék, és azt kezelésembe átadja.

Indoklás:


Tekintve, hogy az Ön által vezetett szervezet megalakulása óta a rábízott vagyont összességében fel nem mérte, azt nem nevesítette, a tulajdonosi kört (az államot alkotó Magyar Nemzetet) semmilyen módon nem tájékoztatta. 

A gazdálkodásának mikéntjérõl, és eredményérõl közhiteles nyilvántartás el nem érhetõ, az általam is létrehozott vagyonnövekményt évenként negatív gazdálkodási terv (hiánycél) felállításával csökkentette. 

A negatív gazdálkodás következményeként a személyes likviditásom fenntartásához banki hitelfelvételre szorultam, melyet az ugyanezen okból megszüntetett munkahelyek hiánya miatt visszafizetni nincs módomban.

Az MNV Zrt. honlapján a gazdálkodási adatok oldalon a következõ tájékoztató látható:


Ellenõrzések


"Az MNV Zrt-nél még nem zajlottak le törvényességre vonatkozó vizsgálatok."
Fentiek figyelembe vételével elegendõ okom van feltételezni, hogy az Önökre bízott vagyont hûtlenül kezelték, ezért is fenti felszólításomnak 15 napos határidõn belüli nem teljesítése esetén bûnvádi feljelentéssel élek az illetékes nyomozó hatóság felé.

Kecskemét 2011-08-18.

A Ptk.484§. alapján megbízás nélküli ügyvivõként eljárva a minden Magyar Állampolgár helyett.
Borbély József

kormányzó

1.sz. melléklet POLIPXII ábra Link

Eredeti levél : /2011dok/110818/Borb.pdf